fbpx

Секрет придбання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

sertifikat vidkritix kluchiv ECP Bookkeeper

Електронний ключ — це певний набір символів, який генерує комп’ютер з використанням генератора випадкових чисел. Інформація зберігається в електронному файлі, або на паперовому носії. За допомогою електронного ключа підприємство формує електронний підпис, яким підписує електронні документи. Електронні підписи підтверджуються сертифікатами, які видають надавачі електронних довірчих послуг.

Придбавши кваліфікований сертифікат відкритих ключів, підприємство має справу з об’єктом, який не має матеріальної форми, використовується не одномоментно, а протягом певного періоду, та має принести в майбутньому економічну вигоду. Тому визначаючи, як обліковувати витрати на придбання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, слід керуватися ПСБО 8 «Нематеріальні активи», де вказано, що нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Отже, в бухгалтерському обліку кваліфіковані сертифікати обліковуються за вартістю придбання на рахунку 12 «Нематеріальні активи» та підлягають амортизаційним відрахуванням.

В податковому обліку сертифікати ключів відносяться до 6 групи — «Інші нематеріальні активи». Строк використання визначається відповідно до строку дії сертифіката.

В сервісі для ведення бухгалтерії онлайн БукКіпер реалізовані операції обліку придбання нематеріальних активів.

Як це працює:

1. Складаємо рахунок від постачальника. В довіднику Об’єкти обліку створюємо новий об’єкт, відносимо його до групи «Нематеріальні активи»:

новий функціонал онлайн-бухгалтерії BookKeeper

2. На основі рахунку складаємо прибутковий документ:

новий функціонал онлайн-бухгалтерії BookKeeper

3. Вводимо в господарський оборот НА. Вказуємо строк корисного використання та визначаємо групу — Інші нематеріальні активи. Вартість об’єкта збільшить балансову вартість 127 рахунку:

новий функціонал онлайн-бухгалтерії BookKeeper

4. В наступному місяці розраховуємо амортизацію. Метод нарахування — прямолінійний:

новий функціонал онлайн-бухгалтерії BookKeeper

Онлайн бухгалтерія БукКіпер — це сучасний сервіс, за допомогою якого всі господарські операції можуть бути проведені швидко та коректно! Створюйте документи та складайте звіти разом з нами!

Для кожної операції реалізований первинний документ належної форми, який можна зберегти та надрукувати. А електронні звіти можна швидко підписати та подати за допомогою програми Соната, з якою було інтегровано онлайн бухгалтерію.

Реєструйтесь та працюйте в сервісі перший місяць безкоштовно!

Адрес

01010, Киев, ул. Михаила Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написать нам