fbpx

Зміниться порядок обчислення середньої зарплати

Зміниться порядок обчислення середньої зарплати. Бухгалтерська програма BookKeeper

Міністерства продовжують змінювати трудове законодавство, зокрема переписуючи підзаконні акти. І на цей раз Кабмін підготував проект, який вносить зміни в Порядок обчислення середньої заробітної плати від 08.02.1995 №100.

1. Найважливіше в документі — це спрощення розрахунку середньої зарплати шляхом скасування пункту 10 Порядку №100, в якому йдеться про коригування доходів (або порахованого середнього заробітку) на коефіцієнт підвищення окладів. Тож в разі збільшення окладу коригувати відпускні більше буде не потрібно.

2. Також відповідно до проекту, при обчисленні середньої зарплати для розрахунку будемо брати всі види оплачуваних відпусток, передбачених законодавством (окрім відпустки по вагітності та пологах).

3. Зміняться і правила визначення розрахункового періоду, який використовуватиметься при обчисленні середньої зарплати. Тепер, якщо дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, цей місяць враховуватиметься до розрахункового періоду.

4. З тексту Порядку №100 приберуть згадку про «інші поважні причини», згідно з якими не зберігається або частково не зберігається середні заробіток. Новий абзац виглядатиме так: «Час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався або зберігався частково середній заробіток, виключається із розрахункового періоду».

5. Чітко визначено перелік виплат, які не враховуватимуться при розрахунку середнього заробітку. Це:

 • виплати за виконання окремих доручень одноразового характеру, що не входять в професійні обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);
 • одноразові виплати: компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо;
 • компенсаційні виплати за відрядження і переведення: добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, надбавки, що виплачуються замість добових;
 • премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за провадження нової техніки та технології тощо;
 • грошові та речові винагороди за призові місця на змаганнях, конкурсах;
 • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
 • літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;
 • вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, молока, лікувально-профілактичного харчування;
 • дотації на обіди, проїзди, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв;
 • виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
 • вартість безоплатно наданих комунальних послуг, житла, палива та сума коштів, на їх відшкодування;
 • зарплата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено законодавством);
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 • доходи, нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
 • компенсація втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;
 • нарахована зарплата за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;
 • винагороди державним виконавцям.

6. Суми нарахованої зарплати враховуватимуться у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані.

7. Новий документ вирішує проблему «13-ї зарплати» та премії за рік. Премії та інші виплати, які виплачуються за два місяці або більший період, при розрахунку середньої зарплати включатимуться шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду у частині, яка відповідає кількості місяців того періоду, за який вона нарахована та пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

8. Якщо розмір посадового окладу менший, ніж розмір мінімальної зарплати, середній заробіток розраховуватиметься виходячи з установленого розміру мінімальної зарплати на час розрахунку.

Якщо при укладанні трудового договору на неповний робочий час, місячний оклад буде меншим за мінімальну зарплату, розрахунок слід проводити з розміру мінімальної зарплати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору. Однак поки що немає роз’яснення, за якою формулою проводити цей розрахунок. Ймовірно, що при розрахунку мінімальна заробітна плата множитиметься на 12 місяців й ділитиметься на кількість календарних днів за мінусом святкових і неробочих.

9. Порядок №100 офіційно буде поширено на ФОП та фізичних осіб, які використовуватимуть працю найманих осіб.

В разі підписання нового проекту, всі зміни в алгоритмах розрахунку середньої зарплати в програмі для обліку БукКіпер також будуть введені.

Онлайн-сервіс BOOKKEEPER
Програма для бухгалтерського, податкового та оперативного обліку ФОП, юридичних осіб на неприбуткових організацій. Облік грошових коштів, товарів, робіт та послуг. Облік взаєморозрахунків з вітчизняними та іноземними контрагентами. Автоматизоване робоче місце касира для імпорту даних про роздрібні продажі та списання проданих товарів зі складу. Інтеграція з Приват24 для бізнесу та онлайн-обмін банківськими документами. Завантаження банківських виписок у форматі DBF. Автоматичне заповнення податкових звітів на підставі проведених операцій.

Онлайн сервіс BookKeeper дозволяє автоматично розрахувати зарплату та податки, лікарняні, відпускні та компенсації за невикористану відпустку. Є можливість проведення сум доходів фізичних осіб за ЦПХ і автоматичним відображенням нарахувань та утримань в звітах.

Бухгалтерська програма підтримає виплату доходів через касові ордери, на особисті картки фізичним особами, а також на картки за зарплатним проектом.

Адрес

01010, Киев, ул. Михаила Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написать нам