fbpx

Модернізація та зміна терміну корисного використання НА в БукКіпер

Модернізація та зміна терміну корисного використання НА в БукКіпер

Бухгалтерський облік необоротних активів є однією з важливих складових ефективної фінансової діяльності будь-якої компанії в Україні. Цей процес передбачає ретельний облік і контроль за рухом необоротних активів, які становлять значну частину активів підприємства.

В Україні бухгалтерський облік необоротних активів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи».

Необоротні активи включають в себе такі елементи, як нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, інструменти, комп'ютери та інші матеріальні та нематеріальні активи, що використовуються для виробництва товарів або надання послуг. Залежно від виду діяльності компанії, необоротні активи можуть мати різну значимість та вартість.

Протягом роботи у підприємства нерідко виникає потреба в ремонті або модернізації НА. Основна мета модернізації полягає в покращенні ефективності використання необоротного активу, зменшенні витрат, підвищенні продуктивності.
Якщо технології чи умови використання активу змінюються, то може змінюватись і термін його корисного використання, що в свою чергу впливає на норму амортизації. В релізі БукКіпер від 03 березня доопрацьовано розрахунок амортизації НА після модернізації та зміни терміну корисного використання об’єкта. В цій статті розглянемо повний цикл операцій з НА: від введення в експлуатацію до модернізації та розрахунку амортизації за новою, зміненою нормою.

1. Придбання Необоротних активів в бухгалтерській програмі БукКіпер

Для оприбуткування Основних засобів використовуємо класичну Прибуткову накладну. Придбання Нематеріальних активів проводимо операцією Прийом-передача необоротних активів (прийом).

Придбання нематеріальних активів

2. Введення в господарський оборот нематеріальних активів

В розділі Необоротні активи створюємо операцію Введення в експлуатацію НА і в акті обираємо Введення в господарський оборот НА. Вказуємо дату та матеріально-відповідальну особу, обираємо об’єкт НА. Вказуємо потрібну групу НА, рахунок амортизаційних витрат, строк корисного використання.

Введення нематеріальних активів в господарський оборот

Бухгалтерсьі проводки введення в експлуатацію

3. Розрахунок амортизації

Сервіс для обліку Буккіпер дозволяє розраховувати амортизацію прямолінійним методом. За правилами бухгалтерського обліку, амортизаційні відрахування по об’єкт обліку починаються з наступного місяця після місяця введення його в експлуатацію. Отже, якщо об’єкт було введено в експлуатацію в січні, то першим місяцем для амортизаційних відрахувань буде лютий. В БукКіпер автоматизований розрахунок амортизації проводиться шляхом створення Відомості амортизації.

Розрахунок амортизації в першому місяці

4. Модернізація необоротного активу

На нашому умовному прикладі розглянемо поліпшення НА, яке відбулось в квітні на суму 60 000 грн.
Модернізація необоротних активів передбачає заміну застарілого обладнання та технологій на більш сучасні. Це може бути покупка нового обладнання, модифікація основних засобів або зміна певних деталей/елементів НА. Так чи інакше, модернізація може проводитись або власними силами підприємства, або шляхом замовлення у відповідних виконавців.

Розглянемо варіант модернізації шляхом виконання таких робіт сторонньою організацією.
В розділі Придбання створюємо Акт виконаних робіт та у рахунку віднесення витрат обираємо 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів».

Акт виконаних робіт

Наступним кроком створюємо Акт модернізації (операція Поліпшення необоротних активів). Обираємо матеріально-відповідальну особу та об’єкт НА.

Модернізація НА

Щоб віднести витрати до збільшення собівартості НА, перейдемо в закладку «Послуги, роботи, витрати» і в табличній частині оберемо наш Акт, який створювали в попередньому кроці.

Віднесення витрат на модернізацію НА

Та й проведемо документ. Бачимо, що інвестиційні витрати віднесено на збільшення первісної вартості НА.

Бухгалтерські проводки модернізація нематеріальних активів

5. Наступна амортизація

Амортизація на суми поліпшення НА проводиться за тими самими правилами, як і до об’єкта НА після введення в експлуатацію, тобто з наступного місяця після проведення таких робіт. Отже, сума амортизації у квітні буде така ж сама, як і у березні — 20 000 грн.

Амортизація в місяці проведення модернізації НА

А ось вже в наступному місяці до розрахунку амортизації увійде вся залишкова вартість НА, включаючи витрати на модернізацію.

Амортизація в наступному місяці після проведення модернізації НА

6. Зміна терміну корисного використання

Зміна терміну корисного використання також змінює і норму амортизації з наступного місяця за місяцем, в якому вона була проведена.

В нашому умовному прикладі ми зупинились на тому, що, починаючи з травня, сума амортизації за прямолінійним методом у нас складає 26 666,67 грн. В липні було збільшено термін корисного використання НА до 20 місяців. Проведемо цю операцію Актом модернізації, але вже без збільшення вартості об’єкта.

Зміна терміну корисного використання НА

В липні сума амортизації буде така ж як і в минулому — 26 666,66 грн. А ось з наступного вона вже буде перерахована за формулою: Залишкова вартість / Кількість місяців корисного використання після зміни терміну корисного використання. За нашим прикладом залишилось 14 місяців до завершення використання НА та Залишкова вартість 160 000.

Для перевірки: 160 000 / 14 = 11 428,57

У Відомості амортизації за серпень автоматично розрахована необхідна нам сума.

Амортизація після зміни терміну корисного використання НА

Загалом, модернізація необоротних активів є важливим елементом стратегії розвитку підприємства, що дозволяє зберегти та покращити вартість активів, збільшити ефективність діяльності та зменшити витрати. Однак, перед проведенням модернізації необхідно провести детальний аналіз всіх можливих впливів.

Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам