fbpx

Оновлення

Важливе оновлення
10.10.2019

Пункт меню «Довідники» розділу «Бухгалтерія»: з’явився новий довідник — Підрозділи.

Пункт меню «Каса» розділу «Бухгалтерія»: нові операції «Внесення до РРО», «Винос з РРО», «Інкасація (РРО)», «Інкасація (каса)».

Розділ «Продажі»: нова операція «Відомість РРО».

Пункт меню «План рахунків» розділу «Бухгалтерія»: для 303 рахунку додано новий звіт «Оборотно-сальдова відомість по касових реєстраторах».

Розділи «Персонал», «Зарплата»: у Відомості на виплату готівки застосовується заокруглення до сум, кратних «10 копійок».

Властивості об’єкта обліку: можна змінити значення «Вид» (якщо відсутні проведені документи з даним об’єктом обліку).

Імпорт банківських виписок АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).

Планове оновлення
26.09.2019

Розділ «Придбання», документ «Митна декларація»: можливість віднесення транспортно-заготівельних витрат на собівартість імпортованих товарів.

У Виставленому рахунку та Банківській виписці можна виправити/змінити розрахунковий рахунок Моєї фірми.

Новий звіт «Реєстр документів (за об’єктом обліку)».

Пункт меню «Операції» (beta)» розділу «Придбання»: операції ЗЕД та звіти по 632 рахунку наявні в списку за умови, якщо у «Властивостях моєї фірми» увімкнена опція «Здійснюється зовнішньоекономічна діяльність».

Розрахункова відомість: в ручному режимі можна ввести суми лікарняних і відпускних.

Оновлення сервісу
12.09.2019

Оновлений Довідник територіальних органів ДПС.

В правій частині горизонтальної панелі можна встановити «Глобальний період», який буде автоматично застосовуватись для всіх розділів системи. Для документів та операцій будь-якого розділу можна встановити інший поточний період. Зміна поточного періоду не змінить параметри глобального.

Розрахунок зарплати при звільненні: суму нарахованої компенсації за невикористану відпустку можно ввести в ручному режимі.

Контрагенти: у властивостях контрагента фізичної особи в рядку ІПН можна вказати серію та номер паспорту.

Платіж контрагенту, вхідний платіж у банківській виписці: при виборі контрагента автоматично підставляється основний з ним договір.

Довгоочікуваний реліз
30.08.2019

Можливість ведення обліку безмежної кількості фірм під одним обліковим записом.

Налаштування власного набору прав для логінів і ролей користувачів.

Чергове оновлення
15.08.2019

Налаштування Моєї фірми/Властивості Моєї фірми, Майстер створення контрагентів/Властивості контрагента, Платіжне доручення, Банківська виписка: при введенні номера розрахункового рахунку у форматі IBAN, поля «Код банку» і «Назва банку» заповнюються автоматично.

Імпорт банківської виписки з Клієнт-банка: змінено алгоритм пошуку розрахункового рахунку Моєї фірми. При порівнянні номера розрахункового рахунку враховується його формат. Наприклад, номер рахунку в старому форматі 26005052654617 в банку з кодом МФО 320649 відповідає рахунку UA113206490000026005052654617 у форматі IBAN.

Операції «Звіт комісіонера», «Звіт комітенту»: можливість вибору запасів, що обліковуються на рахунках 20, 22, 26 та інші.

При нарахуванні відпускних та лікарняних, додано розшифровка розрахунку середньоденної зарплати.

Серпневе оновлення
01.08.2019

В Платіжному дорученні додана нова операція «Виплата дивідендів» з проводкою Дб 671 — Кр 311.

Операція «Придбання послуг»: в перелік рахунків для списання витрат додано рахунок «39».

Операція «Передача товарів комісіонеру»: додана можливість вибору запасів, що обліковуються на рахунках 20, 22, 26 та інші.

Нові звіти «Оборотно-сальдова відомість по рахунках в банку», «Оборотно-сальдова відомість по рахунках в банку в валюті». Обороти та залишок формуються в розрізі кожного банківського рахунку.

В друкованих формах документів «Рахунок», «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг) (в т. ч. з матеріалами)» додано нижній колонтитул нумерації сторінок «Сторінка 1 з N».

Чергове оновлення
18.07.2019

Розділ «Бухгалтерія», підрозділ «Платежі»: нова операція «Оплата покупця з комісією». Окремо формуються 3 проводки: погашення дебіторської заборгованості; відображення витрат на збут; списання витрат на фін. результати.

Якщо у звітному періоді присутні не проведені платіжні документи, інформація про них розміщується у системному повідомленні при формуванні «Оборотно-сальдової відомості по рахунку в банку».

Автоматична нумерація інвентарних номерів об’єктів необоротних активів. Застосовується в операціях «Введення в експлуатацію НА», «Створення НА».

Звіт за формою 1ДФ: до рядків звіту суми за операціями з ФОП та за договорами ЦПХ потрапляють автоматично.

«Акт за договором ЦПХ»: в друкованій формі документа «сума до виплати» змінена на «суму винагороди».

Суттєве оновлення
04.07.2019

Розділ «Бухгалтерія», підрозділ «Платежі»: нова операція «Внесення власних коштів» (ФОПом на свій рахунок).

«Банківська виписка»: в операції «Отримання цільового фінансування» можна вказати рахунок для виду фінансування.

Розділ «Придбання»: нова операція «Придбання послуг в інших дебіторів», де кореспондує бухгалтерський рахунок 377.

Розділ «Запаси»: на основі операція «Створення рецептури» можна створити операцію «Виготовлення».

Назва операції «Перерахування митних платежів» змінена на «Перерахування коштів іншим дебіторам».

Чергове оновлення
20.06.2019

Розділ «Бухгалтерія» підрозділ «Бухгалтерська довідка (beta)»: в документ «Курсові різниці» додали операції «Операційні курсові різниці (дохід)», «Операційні курсові різниці (витрати)».

Операція «Придбання матеріальних активів»: додали механізм виправлення проведеного документа.

«Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг)/з матеріалами»: можливість виводу на друк реквізита «Сплатити до».

Планове оновлення
06.06.2019

В операціях «Придбання послуг» і «Придбання матеріальних активів» реалізована можливість відображення «Транспортно-заготівельних витрат», що збільшують собівартість придбаних активів.

Розділ «Бухгалтерія» — підрозділ «Інше»: новий елемент меню «Бухгалтерська довідка (beta)», де можливе проведення нетипових або рідко повторюваних господарських операцій.

Операція «Внесення майна до статутного капіталу (емітент)»: можливість вводу об’єктів обліку, що відносяться до рахунку «2 Клас. 2 Запаси».

У контрагента може бути два основних договора — «Загальний» та «Комісії».

Очікуване оновлення
23.05.2019

Розділ «Персонал» — підрозділи «Кадри», «Робочий час» та «Заробітна плата» і розділ «Зарплата» — підрозділ «Операції»: друк списку всіх документів з можливістю експорту в різних форматах.

Розділ «Необоротні активи»: в підрозділі «Операції beta» реалізували кнопку «+ Створити документ», де можна обрати і скласти необхідну операцію та документ.

Розділ «Необоротні активи» — підрозділ «Об’єкти обліку»: функція «Список операцій» працює в режимі діалогу. Якщо існує відповідний діалог, в ній можна створювати, змінювати та копіювати операції.

До властивостей Контрагентів додали рядок «Відстрочка платежу».

Імпорт банківських виписок ПриватБанка (у форматах dbf, csv), які формуються в новому інтерфейсі клієнт-банка Приват24 для бізнесу.

Тижневе оновлення
08.05.2019

Імпорт банківських виписок для банка ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» м. Київ (МФО 380281).
Розділ Продажі: новий елемент меню «Панель управління».
Розділ Персонал: нові інтерфейси елементів меню «Кадри», «Робочий час», «Заробітна плата».
На основі документів: «Прибуткова накладна», «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг) (в т. ч. з матеріалами)» можна створити пов’язані операції по оплаті.

Суттєве оновлення
25.04.2019

Розділ «Придбання»: новий елемент меню «Панель управління».

Розділ «Зарплата»:
• у Відомості на виплату готівки додана функція округлення суми (до 1 грн.; до 10 грн.);
• у Відомості нарахування авансу додана можливість ручного введення суми авансу.

При проведенні/відміні проведення Видаткової накладної, Акту списання, Накладної на внутрішнє переміщення «заднім числом», в механізмі перевірки складських залишків враховуються лише видаткові документи.

Планове оновлення
18.04.2019

Розділ Придбання: новий інтерфейс елементу меню Операції (beta).

Розділ Персонал: в Наказі про звільнення додали окрему підставу звільнення — «Інша». Її вибір потребує одночасного зазначення конкретної причини звільнення у відповідному новому рядку.

Розділ Зарплата: додано друковані форми документів — Відомість нарахування авансу та Розрахункова відомість.

Операція Виставлення рахунку: при заповненні асортименту рахунку, новий рядок можна додати не тільки в кінці документу, але й в середині набраної таблиці.

Тижневе оновлення:
11.04.2019

Новий дизайн головної сторінки БукКіпер.

Новий елемент меню розділу Бухгалтерія «Платежі в валюті».

Новий розділ «Зарплата». Дозволяє створювати операції по нарахуванню і виплаті заробітної плати. Для складання кадрових документів використовується розділ «Персонал».

Імпорт банківських виписок банку АТ «АБ «РАДАБАНК» м. Дніпро (МФО 306500).

Важливе оновлення
04.04.2019

Новий елемент меню розділу Бухгалтерія «Підзвіт». Використовується для проведення операції по розрахунках з підзвітними особами: видача і повернення коштів, складання звіту про використання авансів.

Інструменти для аналізу кожного сформованого підсумовуючого значення колонки «Обороти» Загальної оборотно-сальдової відомості.

Розділ «Бухгалтерія», пункт меню «Платежі»:
• в платіжному дорученні можна вказати підставу (існуючий рахунок);
• у документах типу «Вхідний платіж», «Переказ між рахунками», «Банківська виписка» можна створювати коментарі;
• можливість видалення платіжного доручення у відкритому документі;
• в банківській виписці можливо провести/скасувати проведення всіх рядків одразу.

Суттєве оновлення
28.03.2019

Імпорт банківських документів банку ПАТ «МТБ БАНК» м. Чорноморськ (МФО 328168).

Розділ «Бухгалтерія»: новий інтерфейс елементу меню «Рахунки».

Розділ «Бухгалтерія»: новий елемент меню — «Касові ордери».

Розділ «Необоротні Активи»: новий інтерфейс елементу меню «Операції».

Нова банківська операція: «Списання коштів для особистих потреб ФОП».

До операцій «Виставлення рахунку», «Реалізація запасів», «Реалізація послуг», «Реалізація послуг з матеріалами» додали опцію «ПДВ в т. ч.».

Тижневе оновлення
21.03.2019

Операція «Придбання послуг»: вартість придбаних робіт і послуг можливо віднести на рахунки 901, 902, 903.

Механізм виправлення помилок в проведених документах: в операціях «Імпорт запасів», «Придбання матеріальних активів» можна змінити та виправити контрагента.

Імпорт бази контрагентів: в момент завантаження контрагентів — фізичних осіб в систему, значення колонки «Назва» розділяється на Прізвище, Ім’я та По батькові.

В друкованих формах документів Рахунок на оплату та Видаткова накладна: колонку «Артикул» змінили на «Код УКТ ЗЕД».

Планове оновлення
14.03.2019

Імпорт банківських виписок банку «Кредит-Дніпро».

Обновили довідник Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

В модулі «Платежі» (розділ Бухгалтерія) реалізували інструменти вибору договорів та проектів, а також створення коментарів в банківських документах.

За чотири дні до закінчення платного періоду використання БукКіпер, на верхній панелі сервісу буде з’являтися повідомлення про необхідність поповнити рахунок.

Весняне оновлення
07.03.2019

Нові звіти: «Оборотна відомість за розрахунками з покупцями у валюті» та «Оборотна відомість за розрахунками з постачальниками у валюті».

Розділ «Бухгалтерія» в пункті меню «Платежі» додали можливість створення операції на переказ коштів між власними рахунками компанії.

Особистий кабінет: клієнти, які зареєструвались через Приват24 для бізнесу, можуть сформувати рахунок на оплату за використання онлайн бухгалтерії з банківськими реквізитами БУККІПЕР в ПриватБанк.

Особистий кабінет: реалізували формування рахунку на оплату за ліцензію BookKeeper на довільну суму.

Планове оновлення
28.02.2019

Розділ Бухгалтерія: новий модуль «Платежі» для швидкого створення, збереження та експорту платіжних доручень.

Операція «Внесення ОЗ в статутний капітал»: можливість використання і застосування всіх видів необоротних активів.

Для операції «Виплата зарплати на платіжні картки» змінили алгоритм створення проводок.

Невеличке оновлення
22.02.2019

До декларації про прибуток додані два додатки. Новий звіт "Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва". Додано операцію "Виготовлення основних засобів". А також деякi зручнi змiни.

Очікуване оновлення
14.02.2019

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств.

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Нові операції розділу НА: «Приймання-передача в операційну оренду ОЗ», «Введення в експлуатацію після тимчасового виведення».

Імпорт банківської виписки валютного рахунка із клієнт-банку ПриватБанк.

Тижневе оновлення
07.02.2019

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Функція виправлення помилок (які допущені в номері та примітці) всіх документів розділів «Запаси», «Персонал», а також для операції «Придбання матеріальних активів».

Розділ Необоротні активи: операція «Внесення інвестором ОЗ до статутного капіталу».

Імпорт банківських виписок по рахунку в іноземній валюті. Ідентифікація контрагентів, які є нерезидентами України, здійснюється за назвою.

Планове оновлення
04.02.2019

Реалізували Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Форма Д5).

Змінили формат відображення бухгалтерських проводок по сформованим документам та операціям.

В розділ Необоротні активи додали операції: «Поліпшення об’єктів необоротних активів», «Продаж об’єктів нематеріальних активів».

В розділах «Придбання» та «Продажі» зробили можливість експорту списку проведених документів в Excel. Функція експорту знаходиться біля кнопки «+Нова операція».

Банківська виписка: можливість роботи з валютними рахунками.

Суттєве оновлення
24.01.2019

Реалізували два нових звіти: Додаток Ф2 до Податкової декларації про майновий стан і доходи та Баланс (звіт про фінансовий стан).
Зробили можливість імпорту існуючої бази контрагентів у форматі Excel.

В операції початкового балансу по зарплаті додали рядок для значення методів нарахування та утримання (за тарифом, відпустки, ЄФСС, ПДФО та інші).

Вбудували класифікатор значень адміністративно-територіального устрою.

Важливе оновлення
17.01.2019

Додали імпорт банківських документів у гривні із ПУМБ.

В розділі Персонал реалізували операції з обліку розрахунків з фізичними особами за цивільно-правовими договорами.

В підрозділах «Операції» при кліці на контрагента розробили спливаюче вікно з інформацією про сальдо розрахунків з обраним контрагентом, задачі, чернетки документів і звіти.

Додаток Ф1 «Розрахунок податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами».
Нові звіти розділу Необоротні активи: «Зведена відомість по матеріально-відповідальних особах та необоротних активах», «Відомість по групах необоротних активів», «Інвентарна картка обліку основних засобів».

Операції початкового балансу за дебетом і кредитом заданого рахунку.

При створенні документів розділів «Придбання», «Продажі», «Запаси» додані кнопки-посилання на відповідні сторінки «Help» (допомога користувачеві).

Святкове оновлення
10.01.2019

Реалізували імпорт банківських документів із клієнт-банку Райфайзен. Додали фіскальний звіт «Податкова декларація про майновий стан і доходи (для підприємців)».

До Плану рахунків прив’язали звіти: «Оборотна відомість по об'єктах обліку» і «Реєстр проводок».
Поліпшили складання операцій розділу Необоротні активи.

Новорічне оновлення
03.01.2019

У розділ «Бухгалтерія» додали План рахунків, з якого можна побудувати звіти: Відомість за розрахунками з контрагентами, Відомість за розрахунками з контрагентами у валюті, Схема рахунку та Реєстр документів. В розділі Необоротні активи реалізували Панель управління, в якій у вигляді блок-схем надана інформація про створення можливих операцій за необоротними активами. Додаткові панелі вміщують дані про стан НА підприємства, показують наявні об’єкти обліку, неоплачені рахунки та документи, не проведені в розділі.

Суттєве оновлення
27.12.2018

Додали операцію «Розрахунок зарплати при звільненні». Список операцій вступного балансу доповнили новими. Реалізували автоматичне заповнення Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи). У відомості на поповнення карткових рахунків розробили створення пов'язаного платіжного доручення, яке формує проводки по виплаті зарплати в розрізі працівників. Реалізували друк документа «Акт виготовлення».

Важливе оновлення
20.12.2018

Реалізували звіт «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)».

Зробили новий вид об’єктів обліку – «Послуги з оренди».

Реалізували можливість імпорту існуючої бази об’єктів обліку типу «Послуга».

Додали операції отримання відсотків за депозитом на гривневий та валютний рахунки в банку. Накази про звільнення та переведення на іншу посаду можна надрукувати.

Очікуване оновлення
13.12.2018

Реалізували імпорт банківських виписок Креді-Агріколь і ТАСкомбанк. Розширили розділ Бухгалтерія новими операціями: Списання до бюджету зобов'язань з ПДВ, Надходження коштів від ФССУ, Перерахування коштів на інший власний рахунок в банку (надходження коштів з іншого рахунка). Додали операції Реалізація послуг з матеріалами та Інвентаризація необоротних активів. Реалізували операцію Відпустка без збереження заробітної плати. Інші зручні можливості.

Планове оновлення
06.12.2018

Ми додали звіт Повідомлення про прийняття працівника на роботу. Налаштували імпорт банківських виписок Уркгазбанку, Ощадбанку, Айбокс Банку. Розширили можливості ведення комісійної діяльності новими операціями та функціями. При імпорті банківської виписки з клієнт-банку, для операцій надходження грошей на рахунок неприбуткової організації встановили за замовчуванням тип — «Отримання цільового фінансування».

Тижневе оновлення
29.11.2018

Значно розширено функціональність розділу “Необоротні активи”. Додано операцію “Виплата на карткові рахунки”. З’явилась можливість вказувати рахунок витрат при нарахуванні зарплати. Додана операція "Звіт комісіонера" (розділ "Продажі"). Інші доопрацювання та можливості.

Суттєве оновлення
22.11.2018

Додано операції для ведення комісійної торгівлі: «Передача товарів комісіонеру», «Звіт комітенту», «Отримання товарів від комітента», «Реалізація товарів, прийнятих на комісію». Повністю перероблені інструменти складання «Звіту неприбуткової організації». В розділі Персонал додано підрозділ «Зарплатні проекти». Додано імпорт валют із довідника НБУ. Зроблено імпорт виписки з ОТП-банку. При появі діалогів додано анімації. Вам подобається? Спробуйте та розкажіть нам.

Важливе оновлення
15.11.2018

З’явився розділ «Необоротні активи», операції якого дозволяють вести облік основних засобів. Операції початкового балансу за необоротними активами, придбання, введення в експлуатацію та вибуття основних засобів і розрахунок амортизації — вже доступні для повноцінної роботи! Додано вікно привітання на головній сторінці з корисними порадами та посиланнями, що значно спростить початок роботи в сервісі. Реалізовано імпорт банківської виписки з клієнт-банку УкрСиббанка в csv-форматі. В усіх бухгалтерських внутрішніх звітах з’явилась можливість для друку. Форми документів Податкова накладна і Розрахунок коригування оновлені згідно із Наказом Мінфіну №763 від 17.09.2018. Нові бланки будуть застосовуватися при складанні документів з 01.12.2018 включно. Працювати стало ще зручніше!

Чергове оновлення
08.11.2018

В усіх звітах розділів обліку Придбання, Продажі та Запаси, а також редакторі прайс-листів додано кнопку "Друк". Додана операція "Отримання інвойсу". При імпортуванні банківської виписки з клієнт-банку до системи, виконується автовизначення кодування dbf-файлів. При експортуванні декларації з ПДВ з онлайн бухгалтерії в програму Соната, формується XML-пакет. В операції "Придбання послуг" тепер можна вибрати рахунок витрат. Інші зручності та можливості.

Планове оновлення
01.11.2018

Було доопрацьовано інструменти по роботі з розрахунковими рахунками. Перегляд банківських рахунків у списку можна скасувати. Покращено імпорт з клієнт-банку. При завантаженні платіжних доручень по сплаті податків в онлайн бухгалтерії автоматично створюються контрагенти «Державні органи». Є можливість працювати з різними форматами і кодуванням. Зроблено інші модифікації. Приємної роботи!

Чергове оновлення
25.10.2018

З'явились можливості майже миттєвого завантаження банківської виписки з клієнт-банку ПриватБанк до онлайн бухгалтерії, а також експорт платіжних доручень із Буккіпер в Приват24. Для цього потрібно налаштувати зв'язок з Приват24 через API автоклієнта лише один раз. Заповнювати властивості Моєї фірми та контрагентів можна просто з бази ЄДРПОУ. Список операцій тепер можна групувати по даті, контрагенту, або типу операції. Додано операції перерахування митних платежів та вступного балансу за розрахунками з іноземними постачальниками та покупцями. Зроблено інші модифікації. Приємної роботи!

Чергове оновлення
18.10.2018

Функціональність сервісу розширено новими операціями для обліку діяльності неприбуткових організацій. З'явилась відповідна система оподаткування «Неприбуткова організація». Додано Звіт про використання доходів неприбуткової організації. Він заповнюється автоматично на основі документів, підтверджуючих проведення операцій безоплатного отримання і передачі запасів та послуг, безповоротного отримання, видачі грошових коштів по касі і рахунках в банках в національній валюті та інші. Додана нова операція "Експорт запасів". З'явилась можливість створювати та видавати вашим співробітниками Довідку про доходи. Приємної роботи!

Мережа терміналів iBox
16.10.2018

Онлайн-бухгалтерія Буккіпер Саас стала ще доступнішою!

Тепер ви можете в будь-який час оплатити сервіс Bookkeeper Saas через більш, ніж 6000 платіжних терміналів, розташованих по всій Україні!

Чергове оновлення
11.10.2018

З'явилася операція "Імпорт запасів" (Митна декларація), дані якої автоматично потраплють у рядки Декларації з ПДВ. Додані звіти "Відомість за розрахунками з іншими дебіторами" і "Відомість за розрахунками з постачальниками у валюті". В авансовому звіті додана можливість створення платіжного доручення як документу, яким внесено залишок, або видана перевитрата. Майстер створення контрагентів став зручнішим. Деякі виправлення у рахунку на сплату. Зроблено інші модифікації. Приємної роботи!

Чергове оновлення
04.10.2018

Додано операціі по статутному капіталу. Доходи та витрати по всім операціях тепер автоматично відображаються в складі фінансового результату. В залежності від типу операції автоматизовано фільтри по контрагентах. Реалізовано автоматичне заповнення Таблиці 6 звіту по ЄСВ. Роботу за прайс-листами розширено. Багато невеличких, але корисних модифікацій. Гарного дня!

Чергове оновлення
27.09.2018

З'явився новий, зручний редактор прайс-листів в розділі "Продажі". Спробуйте!

Додано операції списання коштів за РКО та операції початкового балансу за зобов'язаннями й переплатами по податках, по прибутках і збитках.

Зроблено інші модифікації. Приємної роботи!

Чергове оновлення
20.09.2018

Після закінчення тріального періоду роботи в сервісі, обліковий запис користувача автоматично переходить в режим "Тільки читання". Форму документа по операції "Виставлення рахунку" доповнено новими можливостями сповіщення вашого клієнта, наприклад, про зміну реквізитів. У формі документа "Реалізація послуг" додано найменування об'єкта для друку, яке було зазначено у виставленому рахунку, а також реквізити "моєї фірми" і контрагента. Додано друковану форму документа Авансовий звіт. Можливості роботи з цінами розширено. Зроблено кілька інших модифікацій. Приємної роботи!

Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам