fbpx

Обліковуємо курсові різниці ЗЕД

kursova riznicya zed буккипер

Всі операції, в тому числі в іноземній валюті, в бухгалтерському обліку відображаються у гривнях. Під час визнання операцій в іноземній валюті, суми в інвалюті слід перераховувати у гривні із застосуванням курсу НБУ.

У певних випадках після первісного визнання таких операцій в обліку, компанія має визначити курсові різниці. Наприклад, якщо підприємство має на рахунку 1 000 доларів США станом на сьогодні по курсу 26 грн./за дол., то гривневий еквівалент становитиме 26 000 гривень. Станом на завтра, якщо курс зросте до 26,50 грн./за дол., ті самі 1 000 доларів будуть обліковуватись на балансі вже у сумі 26 500 гривень, а курсова різниця становитиме 50 гривень.

Отже, курсова різниця — це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах НБУ.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 21, курсові різниці розраховуються лише за монетарними статтями:

  • валюта на рахунках;
  • валютні зобов’язання за оприбутковані товари, отримані роботи й послуги;
  • валютна заборгованість за відвантажені товари, надані послуги й роботи;
  • заборгованість за валютним кредитом;
  • заборгованість за поворотною фінансовою допомогою у валюті;
  • непогашена заборгованість перед підзвітною особою за затвердженими витратами у закордонному відрядженні тощо.

До немонетарних статей належать будь-які аванси у валюті — отримані чи перераховані. Така заборгованість в момент погашення обліковується за курсом НБУ на момент отримання (надання) авансу.

Курсові різниці розраховуються на дату балансу та на дату здійснення господарської операції.

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей відображаються у складі інших операційних доходів або витрат. При включенні курсових різниць до доходів або витрат, пам’ятаємо, що:

  • Курсова різниця за дебіторською заборгованістю (коли нам винні кошти) включається до доходів, якщо курс гривні до відповідної іноземної валюти на дату розрахунку курсової різниці зменшився порівняно з курсом на дату попередньої оцінки. Наприклад, раніше курс був 26 грн./за дол., а став 27. Якщо офіційний курс гривні на дату розрахунку різниці збільшився (наприклад, був 27, а став 26), то курсова різниця включається до витрат.
  • З кредиторською заборгованістю навпаки — курсова різниця включається до витрат, якщо курс гривні зменшився (був 26, а став 27). Якщо офіційний курс до відповідної іноземної валюти зріс, то курсова різниця включається до доходів.

Інформація про доходи узагальнюється на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці», інформація про витрати на субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці».

Облік імпорту та експорту товарів і послуг швидко проводити в бухгалтерському сервісі BookKeeper. В БукКіпер реалізовані всі необхідні операції зовнішньоекономічної діяльності та розрахунку й відображення курсових різниць.

Приклад 1:

На умовах постоплати нерезиденту експортовано товари на суму 1 000 доларів за умовним курсом 26,50 грн./за дол.

Через тиждень покупець сплатив 400 доларів за товар (за курсом НБУ 27 грн./за дол.).

На дату подання балансу дебіторська заборгованість складає 600 доларів (курс НБУ — 26,20 грн./за дол.).

Проводимо операції в бухгалтерській програмі БукКіпер

1. Проводимо в обліку відвантаження товару. В підрозділі «Операції» розділу «Продажі» обираємо «Експорт запасів» і складаємо митну декларацію на суму 1 000 доларів за курсом НБУ 26,50. Після проведення документу будуть сформовані проводки:

Обліковуємо курсові різниці ЗЕД - БукКіпер

2. Оплату від покупця на суму 400 доларів за курсом 27 грн./за дол. проводимо в розділі «Бухгалтерія» в пункті меню «Платежі в валюті».

Обліковуємо курсові різниці ЗЕД - БукКіпер

3. На дату отримання часткової оплати проводимо перерахунок дебіторської заборгованості 400 дол. Відображаємо дохід, бо курс гривні впав з 27,00 до 26,5. Для цього в розділі «Бухгалтерія» обираємо підрозділ «Бухгалтерська довідка» та переходимо в «Курсові різниці».

В документі обираємо тип операції «Операційна курсова різниця (дохід)». Вказуємо контрагента, за яким проводимо перерахунок заборгованості, суму в валюті, за Дебетом вказуємо рахунок 362, офіційний курс гривні до іноземної валюти та власне розраховану курсову різницю (400 дол. * 0,5 = 200 грн.).

Обліковуємо курсові різниці ЗЕД - БукКіпер

4. На дату балансу 30.06. проводимо перерахунок дебіторської заборгованості 600 дол. і відображаємо витрати, бо курс гривні зріс (з 26,50 до 26.20): 600 дол. * 0,3 = 180,00 грн.

Обліковуємо курсові різниці ЗЕД - БукКіпер

Приклад 2:

В червні на балансі компанії обліковується 1 000 доларів, за умовним курсом 26,50 грн./за дол., що надійшли як аванс від нерезидента. Курс НБУ на дату балансу становив 27 грн./за дол. В липні відвантажено товари за курсом НБУ — 26,84 грн./за дол.

Оскільки маємо справу з немонетарною статтею, ні на дату балансу, ні на дату поставки товару перерахунок не проводимо, хоч курс і змінився.

Ще більше корисних матеріалів ви знайдете в нашому блозі.

Для обліку діяльності компанії обирайте сучасний бухгалтерський сервіс БукКіпер. Розділи програми дозволять вам вести розрахунки з контрагентами, створювати первинні документи належної форми, складати й подавати звітність.
Окрім швидкості та багатофункціональності, BookKeeper має вагому перевагу: інтуїтивно зрозумілий інтерфейс програми дозволить вести облік навіть користувачам без бухгалтерського досвіду!

Реєструйтесь і гарантовано отримуйте місяць безкоштовного тест-драйву!

Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам