fbpx

Онлайн бухгалтерія BookKeeper: у гру вступає облік основних засобів

factory облік основних засобів

Для користувачів онлайн бухгалтерії БукКіпер СааС є чудова новина! В програмі для бухгалтерії з’явився розділ «Необоротні активи», операції якого дозволяють вести облік основних засобів. Операції початкового балансу за необоротними активами, придбання, введення в експлуатацію та вибуття основних засобів і розрахунок амортизації — вже доступні для повноцінної роботи!

Необоротні активи та основні засоби використовують майже всі суб’єкти господарської діяльності. Меблі, комп’ютерна техніка, транспортні засоби, виробниче обладнання, інструменти, прилади та інвентар забезпечують постійність і безперервність робочих процесів. Але не для всіх суб’єктів господарювання облік основних засобів є обов’язковим.

ПСБО 7 визначають облік основних засобів для комерційних підприємств, а ПСБО 121 — для бюджетних установ. Але фізичні особи – підприємці, які зареєстровані на спрощеній системі оподаткування, в своїй роботі ці положення не використовують. І це значить, що облік основних засобів та матеріальних активів вони не ведуть.

Необхідність обліку ОС суб’єктами господарювання на загальній системі оподаткування полягає, перш за все, у розрахунку суми, яку можна показати у складі витрат звітного періоду. Суми, які збільшують витрати, є амортизацією. По суті, це щомісячні відрахування від первісної вартості об’єкта основних засобів, які відносять до собівартості виготовленої продукції, нарахованих витрат, а також до фінансового результату звітного періоду.

Основним критерієм визнання об’єкту обліку основним засобом є строк його корисного використання. Якщо він більше одного року, або одного операційного циклу, довшого за рік, то такий об’єкт визнається необоротним активом. Що ж до сировини, матеріалів та інших ТМЦ, строк використання яких менше одного року, — вони відносяться до рахунків класу 2 «Запаси».

Наприклад, якщо підприємство займається виготовленням одягу, і купує нові швейні машини, вартість цієї інвестиції відразу не включається до складу витрат господарської діяльності. Але від первісної вартості такого виробничого обладнання щомісяця вираховуються суми, які збільшують собівартість виготовленого одягу. Тому такі відрахування поступово збільшують витрати звітних періодів. А залишкова вартість основних засобів обліковується в активах балансу підприємства. При цьому, строк корисного використання ниток, голок та тканин – менше одного року (а в деяких випадках і менше одного операційного циклу). Тому при відпуску таких ТМЦ зі складу у виробництво, їх вартість відразу відноситься до собівартості виготовленої продукції, що в результаті збільшує витрати підприємства.

До кінця року залишилося менше ніж два місяці, і перед багатьма бухгалтерами вже досить скоро стане задача «закрити» 2018 рік. Тому операції початкового балансу за необоротними активами, придбання, введення в експлуатацію та вибуття основних засобів, а також розрахунок амортизації вже скоро знадобляться користувачам онлайн бухгалтерії.

Ведення обліку основних засобів в бухгалтерському сервісі передбачено за такими групами: земельні ділянки, будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби, інші нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, а також малоцінні необоротні матеріальні активи. Розрахунок амортизації проводиться за прямолінійним методом. При проведенні операції з нарахування податків суб’єктами господарювання на загальній системі оподаткування, амортизаційні відрахування будуть включені до витрат звітного періоду.

На цьому команда Bookkeeper не зупиняється. До кінця року буде реалізовано ще багато інших операцій, на які чекають користувачі нашої онлайн бухгалтерії.

Приєднуйтесь! Адже після реєстрації перший місяць роботи в сервісі - безкоштовний.

Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам