fbpx

Передача техніки на потреби ЗСУ: як оформити і провести в обліку правильно?

Про примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану

Під час воєнного стану в Україні важливо правильно оформляти передачу техніки на потреби ЗСУ та ТРО. Адже, якщо вірно не задокументувати передачу техніки, в разі її не повернення з бою, вона залишатиметься на балансі підприємства з усіма податковими наслідками.

Вилучення техніки регулюється Законами України «Про мобілізаційну роботу та мобілізацію», «Про примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану», постановами КМУ
№1921 від 28.12.2000 року і №998 від 31.10.2012 року.

«Примусове відчуження» та «вилучення» — в чому різниця?

Примусове відчуження майна — позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного відшкодування повного відшкодування його вартості.

Вилучення майна — позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управляння індивідуально визначеним державним майном за метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Отже, маємо, що примусове відчуження майна — дія стосовно приватної чи комунальної юридичної особи, або фізичної особи з можливою подальшою компенсацією його вартості або без такої, а вилучення стосується державного майна та не передбачає його компенсації.

Для цілей бухгалтерського обліку важливим є те, що вилучення майна не змінює його власника. А відчуження (як і добровільна передача) призводять до зміни власника.
Вилучення техніки може відбуватись за рішенням військового командування за погодженням з військовою адміністрацією, а на території, де йдуть бойові дії, вилучення можливе і без будь-якого погодження.

Як документально оформити відчуження та вилучення майна?

Якщо ви передаєте військовим техніку, вони мають вам надати Акт про примусове відчуження або вилучення майна (його форму містить постанова №998). Акт складається у трьох примірниках, де зазначено:

1. Рішення, на підставі якого проводиться вилучення техніки

2. Дані про об’єкт: найменування, реєстраційний номер, стан об’єкта, власник, балансова вартість, оцінна вартість тощо.

3. Підписи сторін: власника, військового комісара терцентру комплектування (або його уповноваженого представника) та командира (заступника або уповноваженого представника) військової частини, яка фактично забирає техніку. Підписи скріплюються печатками.

Компенсація за відчужене майно та податкові наслідки операції

Примусова передача по суті є продажом державі майна. Тому в бухгалтерському обліку виникають і доходи і витрати, що впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток: до фінрезультату потрапить різниця між такими доходами і витратами.

Податкове зобов’язання з ПДВ нараховується відповідно до вимог п. 189.1 ПКУ.

Для єдинника важливо, чи буде компенсація за техніку. Якщо ні, то передача не впливає на його об’єкт оподаткування. Отримана компенсація збільшить об’єкт оподаткування на дату її надходження на банківський рахунок.

Порядок отримання компенсації за відчужене майно визначає вже згадана постанова №998. Найперше слід подати в комісаріат Заяву про виплату наступної повної компенсації за примусово відчужене майно. В Заяві вказуються наступні відомості про заявника:

 • Повне найменування (для юросіб) / ПІБ (для фізосіб)
 • Місцезнаходження (для юросіб) / місце проживання або перебування (для фізосіб)
 • Ідентифікаційний номер (для юросіб) / реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізосіб)
 • Реквізити банківського рахунка.

До Заяви додаються Акт при відчуження або вилучення майна та висновок про вартість майна.

Добровільна передача та відчуження майна без компенсації: які податкові наслідки?

Відповідь на це питання надає Закон України «Про внесення змін до ПКУ та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звіту у період дії воєнного стану» від 03.03.2022 №2118-ІХ. Зокрема, підрозділ 10 розділу ХХ ПКУ було доповнено підпунктом 69.5: «Операції з добровільної передачі або відчуження коштів, товарів, у т. ч. підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ та підрозділів територіальної оборони без попереднього або наступного відшкодування їх вартості не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування».

Онлайн-сервіс BOOKKEEPER
Програма для бухгалтерського, податкового та оперативного обліку ФОП, юридичних осіб на неприбуткових організацій. Облік грошових коштів, товарів, робіт та послуг. Облік взаєморозрахунків з вітчизняними та іноземними контрагентами. Автоматизоване робоче місце касира для імпорту даних про роздрібні продажі та списання проданих товарів зі складу. Інтеграція з Приват24 для бізнесу та онлайн-обмін банківськими документами. Завантаження банківських виписок у форматі DBF. Автоматичне заповнення податкових звітів на підставі проведених операцій.

Тобто, фактично в обліку відображається списання техніки, адже доходи від реалізації відсутні. Право на податкові витрати у сумі залишкової вартості зберігаються у повному обсязі.

Що ж до ПДВ, то «умовні» зобов’язання не потрібно нараховувати. Законом №2118-ІХ прийнято також податкові пільги з ПДВ щодо операцій з добровільної передачі майна та його відчуження без компенсації на користь ЗСУ. Зокрема, підрозділ 2 розділу Х «Перехідні положення» ПКУ було доповнено пунктом 32-1, який передбачає, що не є постачанням товарів та послуг (крім випадків, коли такі операції оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ), коли товари та послуги передаються для ЗСУ, Нацгвардії, СБУ тощо.

Як провести вибуття техніки в онлайн програмі для бухгалтерського обліку БукКіпер?

Бухгалтерська програма BookKeeper дозволяє складати документи та вести операції з обліку основних засобів. Зокрема, в сервісі є документи для проведення наступних операцій:

 • Введення в експлуатацію
 • Переміщення
 • Вибуття
 • Нарахування амортизації
 • Проведення інвентаризації
 • Поліпшення, ремонт
 • Створення, виготовлення
 • Безоплатна передача та одержання
 • Реалізація та інші
 • Якщо ви передаєте техніку, яка у вас вже знаходиться в експлуатації, то спочатку необхідно провести інвентаризацію

  відомість амортизації

  Рис. 1. Розрахунок амортизації в бухгалтерській програмі БукКіпер

  В залежності від того, який рахунок віднесення амортизаційних ваитрат було застосовано в картці об’єкта обліку, будуть автоматично сформовані бухгалтерські проводки

  проводки нарахування амортизації

  Рис. 2. Нарахування амортизації: проводки

  Для операції вибуття НА в хмарній бухгалтерії складається Акт списання необоротних активів

  акт списання

  Рис. 3. Відчуження майна на користь ЗСУ

  проводки списання НА

  Рис. 4. Вибуття НА: проводки

  Нагадаємо, що на період воєнного, надзвичайного стану ми не знімаємо оплату за користування бухгалтерською програмою з наших клієнтів. Всі оплати здійснюються на добровільних засадах.

  Миру вам, наші дорогі клієнти, та Перемоги!

Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам