fbpx

Оновлення сервісу

 

Імпорт банківської виписки «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В друковану форму Видаткової накладної додано логотип з властивостей вашого підприємства.

В операції Прийому-передачі Необоротних Активів додана аналітика «Проект».

В Бухгалтерську довідку по операціях «Курсові різниці» додана аналітика «Договір» і «Проект».

Оновлено

 • Імпорт банківської виписки «Альфа-Банк» (МФО 300346).
 • В друковану форму Видаткової накладної додано логотип з властивостей вашого підприємства.
 • В операції Прийому-передачі Необоротних Активів додана аналітика «Проект».
 • В Бухгалтерську довідку по операціях «Курсові різниці» додана аналітика «Договір» і «Проект».

Виправлено

 • Додаток АМ до «Податкової декларації з податку на прибуток»: виправлено визначення періоду розрахунку для сум початкової вартості ОЗ та нарахованої амортизації.
 • Відомість амортизації: додана проводка закриття витратних рахунків 9 класу на фінрезультат.
 • В операції «Приймання в операційну оренду ОЗ» в рядку «Орендодавець» вказується Контрагент.
 • Бухгалтерська довідка по операції «Нарахування податків» для юрособи 3 групи: в оподатковуваний дохід включаються надходження процентів по депозитах і залишках на поточних рахунках.

Покращено

 • Змінена і доповнена друкована форма Розрахункової відомості при звільненні.
 • В операціях «Введення в експлуатацію» та «Виготовлення ОЗ» додано контроль введеної суми ліквідаційної вартості (не може бути більшою за первісну вартість).
 • В Бухгалтерській довідці по операціях «Курсові різниці» для усунення розбіжностей округлення суму собівартості валюти можна вказати вручну.
 • В таблиці 5 звіту Д4 (ЄСВ) окремими рядками автоматично відображається інформація по робітникам, яким було надано відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також по догляду за дитиною до 3-х і 6-ти років.
 • ПІБ працівників, яким була надана відпустка без збереження заробітної плати, не відображаються у відомостях по авансу та зарплаті в періодах, коли не було нарахувань.
Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам