fbpx

Планове оновлення

Реалізували Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Форма Д5).

Змінили формат відображення бухгалтерських проводок по сформованим документам та операціям.

В розділ Необоротні активи додали операції: «Поліпшення об’єктів необоротних активів», «Продаж об’єктів нематеріальних активів».

В розділах «Придбання» та «Продажі» зробили можливість експорту списку проведених документів в Excel. Функція експорту знаходиться біля кнопки «+Нова операція».

Банківська виписка: можливість роботи з валютними рахунками.

Оновлено

 • Передбачено використання БукКіпер платниками єдиного податку четвертої групи. У Властивостях моєї фірми встановлюється система оподаткування «Платник єдиного податку (4 група)».
 • Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Форма Д5).
 • Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи.
 • Розділ НА: операція «Поліпшення об’єктів необоротних активів» (модернізація, реконструкція тощо), що збільшує балансову вартість НА.
 • Розділ НА: операція «Продаж об’єктів нематеріальних активів».
 • Розділ НА: можливість групового обліку однотипних необоротних активів.
 • Розділ НА: в документі «Акт введення в експлуатацію необоротних активів» додали рядки для відображення статей витрат (за матеріалами, оплатою праці та інші), що включаються у первісну вартість об’єкта обліку.
 • Розділи «Придбання» та «Продажі»: можливість експорту списку проведених документів в Excel. Функція експорту знаходиться біля кнопки «+Нова операція».
 • Банківська виписка: можливість роботи з валютними рахунками.

Виправлено

 • Поля документів «Податкова накладна» та «Розрахунок коригування до ПН», що мають нульове значення, в Сонату та XML експортуються порожніми (без «0»).
 • При імпорті контрагентів (із клієнт-банка), які є банками, змінили механізм ідентифікації. Тепер пошук здійснюється за кодом ЄДРПОУ + МФО.
 • Інвентарний номер об’єктів необоротних активів: можливу для введення кількість знаків збільшили.

Покращено

 • Змінили формат відображення бухгалтерських проводок по сформованим документам та операціям.
 • Баланс (Звіт про фінансовий стан):
  - при заповненні звіту відбувається автоматична підстановка середньооблікової чисельності працівників;
  - можливість вибору (із вбудованих довідників-класифікаторів) організаційно-правової форми, виду діяльності, органу статистики та території;
  - валідація всіх полів заголовної частини;
  - заборона проведення звіту, у якого підсумкові суми розділі Актив і Пасив не збігаються.
 • Операція «Придбання послуг»: вартість придбаних робіт та послуг можна відносити на рахунок 152.
 • Розділ Запаси, операція «Списання»: вартість ТМЦ можна відносити на рахунок 152.
 • Скасували обмеження введення літер в номери розрахункових рахунків.
Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам