fbpx

Планове оновлення

В операціях «Придбання послуг» і «Придбання матеріальних активів» реалізована можливість відображення «Транспортно-заготівельних витрат», що збільшують собівартість придбаних активів.

Розділ «Бухгалтерія» — підрозділ «Інше»: новий елемент меню «Бухгалтерська довідка (beta)», де можливе проведення нетипових або рідко повторюваних господарських операцій.

Операція «Внесення майна до статутного капіталу (емітент)»: можливість вводу об’єктів обліку, що відносяться до рахунку «2 Клас. 2 Запаси».

У контрагента може бути два основних договора — «Загальний» та «Комісії».

Оновлено

 • Розділ «Бухгалтерія» — підрозділ «Рахунки»: в перелік документів по рахунку додано:
  - створення платежів;
  - створення, імпорт банківської виписки;
  - фільтр списку документів за назвою, номером, контрагентом, призначенням платежу;
  - друк та експорт списку документів.
 • В операціях «Придбання послуг» і «Придбання матеріальних активів» реалізована можливість відображення «Транспортно-заготівельних витрат», що збільшують собівартість придбаних активів.

  Як це працює:
  1. «Придбання послуг»: в переліку рахунків віднесення витрат (рядок «Списання на») додано «2 Клас. 2 Запаси». При виборі цього рахунку, в робочій формі Акта з’являється новий рядок «Підстава для розподілу», де можна вказати будь-який проведений документ щодо придбання матеріальних активів. Дата поточного Акта буде автоматично встановлена датою обраного документа-підстави, змінити її неможливо.
  При проведенні операції з обраним документом-підставою, розподіл витрат буде автоматично розраховано. База розподілу відповідає сумі (без ПДВ) документа-підстави.
  2.«Придбання матеріальних активів»: в Прибуткову накладну додана таблиця «Витрати», де можна вказати не проведену операцію «Придбання послуг», сума якої збільшить собівартість матеріальних активів. Дата операції «Придбання послуг» має відповідати даті Прибуткової накладної. В акті також має бути вказаний рахунок віднесення витрат — «2 Клас. 2 Запаси».
  Після проведення Прибуткової накладної будуть проведені всі операції, вказані у таблиці «Витрати» і здійснено розподіл витрат. В таблиці з переліком матеріальних активів з’явиться колонка «Сума з витратами», в якій буде відображена кінцева собівартість з урахуванням розподілу витрат.

 • Операція «Отримання рахунку»: додали механізм виправлення проведеного документа.
 • Розділ «Бухгалтерія» — підрозділ «Інше»: новий елемент меню «Бухгалтерська довідка (beta)», де у режимі діалогу можна створити та провести нетипові або рідко повторювані господарські операції: Нарахування податків, Курсові різниці, Капітал, Бухгалтерська довідка з ручними проводками.
 • Розділ «Бухгалтерія» — підрозділи «Рахунки», «Платежі», «Платежі в валюті», розділ «Придбання» — підрозділ «Операції (beta)», розділ «Продажі» — підрозділ «Операції (beta)»: додано пошук операції за фрагментом тексту коментарю.
 • Операція «Внесення майна до статутного капіталу (емітент)»: можливість вводу об’єктів обліку, що відносяться до рахунку «2 Клас. 2 Запаси».
 • Звіт «Реєстр документів по рахунку»: додані фільтри по контрагентам та операціям.
 • Розділ «Персонал»: на основі Наказу про надання відпустки можна створити Нарахування авансу.

Виправлено

 • Майстер копіювання Договорів: в новому договорі можна змінити його вид (Загальний/Комісії).
 • Майстер імпорту Країн із вбудованого довідника: після видалення країни з бази, її можна повторно імпортувати із довідника.
 • Банківська виписка — операція «Виплата. Картки»: вибір отримувача здійснюється із групи контрагентів «Банки».

Покращено

 • Розділ «Бухгалтерія» — підрозділ «План рахунків»: в закладці «Документи» в режимі діалогу можна відкрити та копіювати операції.
 • Операція «Виплата зарплати при звільненні»: сума зарплати до виплати враховує авансові виплати та заборгованість по взаєморозрахункам по зарплаті.
 • Змінили назву операції «Внесення необоротних активів до статутного капіталу (емітент)» на «Внесення майна до статутного капіталу (емітент)».
 • Майстер створення Договорів: ознака договору «Основний» може бути встановлена для кожного виду договору. Відтепер у контрагента може бути два основних договори — «Загальний» та «Комісії».
 • Операція «Отримання товарів від комітента»: при виборі контрагента, у якого два основних договори («Загальний» та «Комісії»), в операції автоматично буде встановлено основний договір комісії.
 • «Відомість нарахування авансу»: можливість ручного введення суми авансу.
 • «Звіт підзвітної особи про використання коштів»: контрагент, якому підзвітною особою були сплачені кошти, може бути фізичною особою.
Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам