fbpx

Плановий реліз

 

Нова операція «Безоплатне одержання необоротних активів».

У звіти «Оборотна відомість по складу», «Оборотна відомість по об’єктах обліку», «Валовий прибуток», «Оборотність запасів» додано фільтр по групах об’єктів обліку.

Можливість заповнення таблиць «Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» та «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці».

Якщо під час автоматичного заповнення Балансу та Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва виникає дельта в округленні рядків Активу та Пасиву, про це буде проінформовано службовим повідомленням.

Оновлено

  • Нова операція «Безоплатне одержання необоротних активів».
  • У звіти «Оборотна відомість по складу», «Оборотна відомість по об’єктах обліку», «Валовий прибуток», «Оборотність запасів» додано фільтр по групах об’єктів обліку.
  • Можливість заповнення таблиць «Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» та «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці».

Виправлено

  • Додаткам 1 і 5 з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий» до Податкової декларації з ПДВ автоматично присвоюється номер «1». Наступні номери «нового звітного/уточнюючого» документів вказуються вручну.

Покращено

  • В непроведених регламентованих (податкових) звітах кнопка «експорт xml» відображається (але не активна).
  • Якщо під час автоматичного заповнення Балансу та Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва виникає дельта в округленні рядків Активу та Пасиву, про це буде проінформовано службовим повідомленням.
  • У звіт Податкова декларація з ПДВ додана перевірка рядків, пов’язаних з Додатками 1 та 5. Якщо в рядку значення вказане, а відповідний Додаток не заповнений, про це буде проінформовано службовим повідомленням.
Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам