fbpx

Суттєве оновлення

Реалізували два нових звіти: Додаток Ф2 до Податкової декларації про майновий стан і доходи та Баланс (звіт про фінансовий стан).
Зробили можливість імпорту існуючої бази контрагентів у форматі Excel.

В операції початкового балансу по зарплаті додали рядок для значення методів нарахування та утримання (за тарифом, відпустки, ЄФСС, ПДФО та інші).

Вбудували класифікатор значень адміністративно-територіального устрою.

Оновлено

 • В операції початкового балансу по зарплаті додали рядок для значення методів нарахування та утримання (за тарифом, відпустки, ЄФСС, ПДФО та інші).
 • Кнопки-посилання на відповідні сторінки «Help» (допомога користувачеві) додали до операцій розділів «Персонал» і «Необоротні активи», а також до звітів розділів «Придбання», «Продажі», «Запаси».
 • Нового зовнішнього вигляду набули наступні звіти: «Валовий прибуток», «Оборотність запасів», «Оборотна відомість за розрахунками з постачальниками (покупцями) у валюті» та інші.
 • В Загальній оборотно-сальдовій відомості сальдо та обороти за розрахунками з постачальниками, покупцями, іншими кредиторами та іншими дебіторами відображаються на відповідних рахунках окремо.
 • У звіті «Реєстр документів» група колонок «Операція» замінена на «Проводки», де наводиться інформація про назву операції та суму.

Виправлено

 • В діалозі властивостей та Майстрі створення банка і контрагента (якщо він є банком) видалили контроль унікальності коду ЄДРПОУ. Це дозволить створювати відділення банків, які мають однаковий код ЄДРПОУ, але різний МФО.
 • В операції «Отримання рахунку» виправили форму друку другої сторінки.

Покращено

 • Баланс (звіт про фінансовий стан).
 • Додаток Ф2 до Податкової декларації про майновий стан і доходи.
 • Імпорт існуючої бази контрагентів у файлі Excel. Функція імпорту знаходиться на кнопці «+Новий контрагент».
 • Форма для друку документа «Акт введення в господарський оборот об’єкта нематеріальних активів».
 • В діалозі властивостей контрагента та Майстрі створення Моєї фірми додали поле для значення адміністративно-територіального устрою, який можна обрати із вбудованого довідника-класифікатора. Значення відображається у Балансі.
Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам