fbpx

Тижневе оновлення

Значно розширено функціональність розділу “Необоротні активи”. Додано операцію “Виплата на карткові рахунки”. З’явилась можливість вказувати рахунок витрат при нарахуванні зарплати. Додана операція "Звіт комісіонера" (розділ "Продажі"). Інші доопрацювання та можливості.

Оновлено

 • Додано операцію «Звіт комісіонера» у розділі Продажі.
 • Для операції «Звіт комітенту» додано друковану форму документа.
 • У діалозі властивостей договору додано поле виду договору з двома значеннями: «Загальний договір» і «Договір комісії». Для договору комісії у вкладку «Умови» додано поля для зазначення відсотка винагороди та ознаки утримання винагороди з виручки від реалізації комісійних товарів.
 • В операціях по заробітній платі додано можливість проведення операції «Виплата на карткові рахунки». Створюється як самостійна операція, так і на основі нарахування авансу і заробітної плати.
 • В розділ «Необоротні активи» додано операції: «Придбання об'єктів нематеріальних активів», «Вибуття (ліквідація) необоротних активів», «Введення в господарський оборот НА», «Переміщення для продажу», «Переміщення для тимчасового виведення (консервації)», «Реалізація необоротних активів».
 • У вікні перегляду сформованих проводок за операціями розділу «Необоротні активи» додана вкладка «Необоротні активи».

Виправлено

 • У форми документів «Податкова накладна», «Розрахунок коригування до ПН» додано поле «Дата реєстрації». Ця дата, передусім, потрібна для документів, складених за старою формою, що діє до 01.12.2018, а реєстрація ПН і РК в ЄРПН відбувається в період дії нової форми — після 01.12.2018.
 • У діалозі властивостей контрагента-нерезидента в селекторі країни додано кнопку імпорту країни із вбудованого довідника-класифікатора.
 • У діалозі властивостей контрагента-юр. особи змінився зовнішній вигляд значків швидких підказок.
 • В довіднику Контрагенти назва ФОП показується в повному форматі «Прізвище, Ім'я, По батькові».
 • У діалозі редагування посади додано елемент, де можливо обрати рахунок віднесення витрат по нарахованій зарплаті.
 • Реалізовано можливість вибору рахунка витрат для проведення зарплатних документів. За замовчанням встановлено рахунок 91 «Загальновиробничі витрати». Змінити рахунок віднесення витрат та обрати інший (23 — «Виробництво», 92 — «Адміністративні витрати», 93 — «Витрати на збут») можна через довідник Посади розділу Персонал.
 • В довіднику Контрагенти нові користувачі системи за необхідністю самостійно створюють контрагентів (наприклад «Кінцевий споживач»), ідентифікувати яких неможливо. Для цього в картці контрагента обирається його організаційно-правова форма — «Інше».

Покращено

 • У гривневих і валютних платіжних дорученнях додано перевірку обов'язкової наявності у контрагента рахунку в банку. У видаткових гривневих і валютних платіжних дорученнях додано перевірку обов'язкової наявності призначення платежу.
 • На основі операції Отримання рахунку, в якій присутні об'єкти необоротних активів, тепер можна створити операцію «Придбання необоротних активів».
Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам