fbpx

Тижневе оновлення

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Функція виправлення помилок (які допущені в номері та примітці) всіх документів розділів «Запаси», «Персонал», а також для операції «Придбання матеріальних активів».

Розділ Необоротні активи: операція «Внесення інвестором ОЗ до статутного капіталу».

Імпорт банківських виписок по рахунку в іноземній валюті. Ідентифікація контрагентів, які є нерезидентами України, здійснюється за назвою.

Оновлено

  • Розділ Необоротні активи: операція «Внесення інвестором ОЗ до статутного капіталу».
  • Реалізували функцію виправлення помилок (які допущені в номері та примітці) всіх документів розділів «Запаси», «Персонал», а також для операції «Придбання матеріальних активів».
  • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
  • Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.
  • Імпорт банківських виписок по рахунку в іноземній валюті. Ідентифікація контрагентів, які є нерезидентами України, здійснюється за назвою.
  • Розрахункова відомість: в документ додано підсумки, а також посилання на формування звіту «Розрахунково-платіжна відомість».
  • В документах «Відомість на поповнення карткових рахунків» і «Відомість на виплату готівки» додано посилання на формування звіту «Розрахунково-платіжна відомість».

Покращено

  • Нового зовнішнього виду набули звіти: «Оборотно-сальдова відомість по рахунку в банку» та «Оборотно-сальдова відомість по касі».
Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам