fbpx

Важливе оновлення

Додали імпорт банківських документів у гривні із ПУМБ.

В розділі Персонал реалізували операції з обліку розрахунків з фізичними особами за цивільно-правовими договорами.

В підрозділах «Операції» при кліці на контрагента розробили спливаюче вікно з інформацією про сальдо розрахунків з обраним контрагентом, задачі, чернетки документів і звіти.

Додаток Ф1 «Розрахунок податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами».
Нові звіти розділу Необоротні активи: «Зведена відомість по матеріально-відповідальних особах та необоротних активах», «Відомість по групах необоротних активів», «Інвентарна картка обліку основних засобів».

Операції початкового балансу за дебетом і кредитом заданого рахунку.

При створенні документів розділів «Придбання», «Продажі», «Запаси» додані кнопки-посилання на відповідні сторінки «Help» (допомога користувачеві).

Оновлено

 • Імпорт банківських гривневих документів із ПУМБ.
 • Розділ Персонал: операції з обліку розрахунків з фізичними особами за цивільно-правовими договорами.
 • Особистий кабінет: посилання на «Інші способи оплати»
 • Додаток Ф1 «Розрахунок податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами».
 • Діалог властивостей та Майстер створення моєї фірми: нове поле для введення органу статистики. Орган статистики обираємо із вбудованого довідника.
 • Підрозділи «Операції»: при кліці на контрагента з’являється спливаюче вікно з інформацією про сальдо розрахунків з обраним контрагентом, задачі, чернетки і звіти.
 • Нового зовнішнього вигляду набули наступні звіти: «Загальна ОСВ», «Схема рахунку», «Реєстр проводок», «Реєстр документів», «Оборотна відомість за розрахунками з постачальниками (покупцями)», «Акт звірки розрахунків», «Прайс-лист».
 • Нові звіти розділу Необоротні активи: «Зведена відомість по матеріально-відповідальних особах та необоротних активах», «Відомість по групах необоротних активів», «Інвентарна картка обліку основних засобів».
 • Операції початкового балансу за дебетом і кредитом заданого рахунку.
 • Форма для друку «Акт введення в експлуатацію».

Виправлено

 • В «Акті звірки розрахунків» виправили відображення підписів.
 • Продажі — Прайс-листи: введення значення ціни «0» заборонено.

Покращено

 • Рахунки в банках. Додали групування за валютою рахунку.
 • Функція для імпорту об’єктів обліку знаходиться на кнопці «Новий об’єкт обліку».
 • Панель управління НА: безоплатна передача об’єктів обліку здійснюється зі складу.
 • Банківська виписка: в рядках виписки додана можливість вибору підстави — рахунку.
 • При створенні документів розділів «Придбання», «Продажі», «Запаси» додані кнопки-посилання на відповідні сторінки «Help» (допомога користувачеві).
 • Документ «Акт прийому-передачі об'єкта нематеріальних активів»: можливість прямого віднесення вартості придбаних активів (наприклад, короткострокових ліцензій) на витрати.
 • Операція «Отримання рахунку»: додана опція «ПДВ в т.ч.». Функція дозволяє вводити в документ ціну/суму з ПДВ. Алгоритм розрахунку незмінний: ціна з ПДВ перераховується в ціну без ПДВ, а сума без ПДВ округляється з точністю до 2 знаків після коми.
Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам