fbpx

2% ЄП 3 групи: наслідки переходу для платників ПДВ та єдинників 4 групи

2% ЄП 3 групи: наслідки переходу для платників ПДВ та єдинників 4 групи

Після прийняття Закону №2120, багато питань щодо організації обліку за ставкою 2% спецгрупи залишалося без
відповіді. Нарешті податківці офіційно дали пояснення багатьом важливим аспектам.

1. Чи буде анульовано реєстрацію платника ПДВ на період дії особливого податкового режиму?

Реєстрація платника ПДВ суб’єкта господарювання, який на період воєнного стану обрав особливий податковий режим (2% ЄП без ПДВ), не анулюється, а призупиняється на період перебування на 3 групі ЄП за ставкою 2%.

2. Чи повинен такий суб’єкт господарювання подавати декларацію з ПДВ?

У такого суб’єкта господарювання відсутній обов’язок щодо нарахування, сплати та подання звітності з ПДВ, оскільки на 3 групі за ставкою 2% доходу відсутні об’єкти оподаткування ПДВ.

3. Чи залишається право складати ПН/РК?

Суб’єкти господарювання — платники ПДВ позбавляються права складати ПН/РК за операціями, які здійснені в період перебування на податковому режимі з особливостями.

4. Якщо до переходу на режим оподаткування з особливостями платник ПДВ придбав товари з ПДВ, які залишилися НЕ проданими на кінець військового/надзвичайного положення, то чи має такий платник ПДВ право на ПК з ПДВ після закінчення військового стану/надзвичайного положення і повернення на загальну систему оподаткування ПДВ?

При обчисленні податкових зобов’язань з ПДВ у податковий звітності за перший звітний податковий період після завершення дії воєнного стану/надзвичайного положення у платника ПДВ зберігається право на використання сум ПДВ, включених до складу податкового кредиту на дату переходу на режим оподаткування з особливостями, за товарами/послугами не реалізованими в період перебування на 2% ЄП.

Дані рядка 21 податкової декларації з ПДВ за останній звітний період до переходу на спрощену систему оподаткування підлягають перенесенню до рядка 16.1 за перший звітний період після завершення дії воєнного стану/надзвичайного положення.

5. Якщо платник 2% ЄП придбав товари з ПДВ, які залишись не проданими після завершення воєнного стану/надзвичайного положення, чи може такий платник ПДВ мати право на ПК з ПДВ після закінчення дії воєнного положення/надзвичайного стану і повернення на загальну систему оподаткування ПДВ?

Оскільки у періоді перебування на спрощеній системі оподаткування у платника податку відсутні підстави для формування податкового кредиту, то й після переходу на загальну систему податковий кредит за такими придбаними товарами, не проданими у період дії військового/надзвичайного стану, не відновлюється.

6. За який звітний період подається остання декларація з ПДВ у разі переходу на ЄП за ставкою 2%?

Останній звітним податковим періодом для платника ПДВ, який обрав спрощену систему оподаткування з особливостями, вважається звітний місяць (або його частина), у якому платником податку подано заяву на перехід.

Онлайн-сервіс BOOKKEEPER
Програма для бухгалтерського, податкового та оперативного обліку ФОП, юридичних осіб на неприбуткових організацій. Облік грошових коштів, товарів, робіт та послуг. Облік взаєморозрахунків з вітчизняними та іноземними контрагентами. Автоматизоване робоче місце касира для імпорту даних про роздрібні продажі та списання проданих товарів зі складу. Інтеграція з Приват24 для бізнесу та онлайн-обмін банківськими документами. Завантаження банківських виписок у форматі DBF. Автоматичне заповнення податкових звітів на підставі проведених операцій.

7. Чи потрібно буде нараховувати «умовні» податкові зобов’язання з ПДВ по активах, які були придбані з ПДВ, а реалізовані у період застосування ЄП за ставкою 2%?

Після завершення дії особливого режиму оподаткування, платник ПДВ у податковій звітності за перший звітний період відповідно до пункту 198.4 ПКУ повинен нарахувати податкові зобов’язання на вартість товарів, послуг, необоротних активів, використаних (поставлених, реалізованих) в не оподатковуваних операціях (реалізованих у період дії воєнного/надзвичайного стану), суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту на дату переходу на спрощену систему оподаткування 2% ЄП:

  • за товарами, послугами — виходячи з вартості придбаних таких товарів, послуг
  • по необоротних активах, які фактично використані (поставлені, реалізовані) у період перебування такого платника ЄП на спрощеній системі оподаткування ЄП 2% — виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

Важливо, що по необоротних активах, які в період перебування платника на спрощеній системі ЄП 2%, використані частково — по пункту 198.5 ПКУ податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються.

Ці операції мають бути відображені у відповідних рядках 4 «Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ за операціями, що оподатковуються» податкової декларації з ПДВ.

8. З якої дати суб’єкт господарювання вважається платником ЄП 3 групи за ставкою податку 2%?

  • з 1 квітня 2022 року — в разі подання заяви до 1 квітня 2022
  • з наступного робочого дня після подання та успішного прийняття заяви, в разі подання заяви, починаючи з 1 квітня 2022

9. Який податковий звітний період за ЄП 2%?

Звітність помісячна. Наразі розробляється форма декларації для платника ЄП 3 групи на період воєнного та надзвичайного станів.

10. Чи потрібно при переході з 4 на 3 групу подавати уточнюючу декларацію 4 групи?

При наданні заяви на перехід з 4 на 3 групу розрахунок доходу за попередній календарний рік не подається. Проте слід буде подати уточнюючу декларацію платника ЄП 4 групи та зменшити до нуля податкові зобов’язання по ЄП 4 групи, які були задекларовані у раніше поданій податковій декларації платника ЄП 4 групи.

11. Чи буде зараховано як переплата ЄП 4 групи, повернення цих грошей, або зарахування авансом з єдиного 4 групи на єдиний 3 групи?

Платники ЄП 4 групи, які на період воєнного/надзвичайного стану перебували на 3 групі ЄП 2%, після закінчення дії такого стану автоматично перейдуть на 4 групу та зможуть використати суму надмірно сплачених податкових зобов’язань з ЄП 4 групи на погашення грошового зобов’язання з ЄП 4 групи майбутніх періодів.
Більше корисної інформації від податківців можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, що онлайн сервіс БукКіпер підтримує облік суб’єктів господарювання як на спрощеній, так і на загальній системі оподаткування. Програма підтримує облік ПДВ, НА, товарів в розрізі складів, розрахунків з постачальниками та покупцями, ЗЕД, зарплати та автоматичне завантаження продажів через РРО. Під час військових подій на території України оплата за користування БукКіпер здійснюється на добровільних засадах.

Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам