fbpx

Як правильно подати заяву на розблокування податкової накладної?

Як правильно подати заяву на розблокування податкової накладної

Всі моменти, пов’язані із зупинкою реєстрації податкових накладних, регулюються Постановою Кабміну 1165 від 11 грудня 2019 року.

Для подання пояснення щодо реальності здійснення господарської операції, по якій було зупинено реєстрацію податкової накладної, необхідно подавати повідомлення з кодом J/F 1312603 Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригувань, реєстрацію яких зупинено. Під час заповнення повідомлення важливо не помилитися, оскільки навіть невеличка помилка у якомусь рядку призведе до неприйняття всього пакету документів. Тож і тут податківці про нас «подумали». Хоча до ячейки «назва контрагента» автоматичний контроль не підключений, тому можна трошки зітхнути з полегшенням.

Що ж до помилок, які виникають при заповненні, то найпоширенішою є зазначення суми податкової накладної з врахуванням ПДВ. Отже, в колонці 8 вказується сума податкової накладної без ПДВ, а в колонці 9 — безпосередньо сума ПДВ.

Які підтверджувальні документи додати до заяви на розблокування ПН?

До вказаної форми також треба скласти письмове пояснення, в якому детально описати господарську операцію, яка відображена в податковій накладній, яку заблокували. Зверніть увагу, однією з найтиповіших помилок в поясненні до податкової накладної, складеної на отриману передплату є те, що компанія вказує лише платіжне доручення, що підтверджує отримання передплати. Натомість підтвердженням вхідної оплати є банківська виписка, саме її і слід додавати. Що ж до підтвердження власної оплати за товари чи послуги, то тут цілком можна використати платіжне доручення.

Пояснення складається детально і послідовно, оскільки члени комісії, які розглядатимуть заяву і вирішитимуть долю розблокування ПН, не знають всієї специфіки господарської діяльності компанії. З чого ж почати?

Пояснення починають з опису господарської діяльності суб’єкта господарювання. І, незалежно від того, чи відбулася на дату подачі повідомлення операція з реалізації, додають документи, що підтверджують намір реалізувати товари чи послуги, за які були отримана передплата.

Наприклад, в разі отримання передплати за ремонтні послуги, намір виконати ці роботи зможуть підтвердити договори, укладені з постачальниками будівельних матеріалів, Видаткові накладні чи ТТН, що підтверджують придбання матеріалів, картки складського обліку щодо наявності матеріалів на складі.

Для операцій з вантажних перевезень доречним буде прикласти договори на придбання паливно-мастильних матеріалів та здійснення технічного обслуговування автомобілів; кошторис (якщо є), договірна ціна або інший документ, що підтверджує можливість надання таких послуг також варто прикласти.

Якщо передплата отримана під реалізацію товарів, додаються договори відповідно яких придбані такі товари, видаткові накладні та ТТН. Якщо товари під цю реалізацію ще не придбані, можна прикласти договори відповідно яких підприємство регулярно здійснює з таким кодом УКТ ЗЕД.

Не менш важливою є інформація про трудові ресурсі, і її також потрібно надавати:

  • штатний розпис, довіреності;
  • посадові інструкції, дипломи та сертифікати працівників, що підтверджують можливість надання ними визначених послуг (доречно при наданні послуг нематеріального характеру);
  • наряди на виконання робіт, накази на відрядження;
  • дозволи на виконання будівельних робіт;
  • посвідчення про проходження навчання.

Під час господарської діяльності підприємство майже завжди використовує основні засоби, тому документи щодо них також не будуть зайвими. Це можуть бути акти інвентаризації, оборотно-сальдова відомість по 10 рахунку, договори оренди приміщень та акти передачі до них. В поясненні варто зазначити, що інформація про основні засоби повідомлялася органам ДПС шляхом подання форми 20-ОПП та вказати реєстраційні номери вказаного звіту. Прикладати копію звіту не потрібно, оскільки доступ до нього є у працівників ДПС.

Онлайн-сервіс BOOKKEEPER
Програма для бухгалтерського, податкового та оперативного обліку ФОП, юридичних осіб на неприбуткових організацій. Облік грошових коштів, товарів, робіт та послуг. Облік взаєморозрахунків з вітчизняними та іноземними контрагентами. Автоматизоване робоче місце касира для імпорту даних про роздрібні продажі та списання проданих товарів зі складу. Інтеграція з Приват24 для бізнесу та онлайн-обмін банківськими документами. Завантаження банківських виписок у форматі DBF. Автоматичне заповнення податкових звітів на підставі проведених операцій.

Пакет підтверджуючих документів до пояснення формується так, як цього вимагає вже згадана Постанова 1165. Зокрема, додатки формуються за розділами:

1. Договори з додатками

2. Довіреності, акти керівного органу платника податків, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податків для провадження господарської діяльності

3. Первинні документи щодо постачання/придбання товарів, робіт (послуг), зберігання та транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи

4. Розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків

5. Сертифікати якості, паспорти відповідності, дозвільні документи.

Також одне з найпоширених питань компаній — чи можна подавати одне пояснення на декілька податкових документів? Прямої заборони на складення пояснення таким чином немає. На практиці, якщо пояснення складнене на податкові накладні на одного контрагента, та ще й по одному договору, податкова його приймає та розблоковує документи. Головне, щоб була доступно описана суть госпдарської діяльності та, зокрема, цих операцій, а також присутній повний пакет документів.

Як подати скаргу на негативне рішення щодо розблокування ПН?

Якщо підприємство надало всі ці документи і отримало негативне рішення комісії, необхідно подавати скаргу на таке рішення. Скарга подається за встановленою формою з кодом J/F 1313203, до якої також потрібно прикласти письмове пояснення та копії підтверджуючих документів. Якщо на дату подання скарги операція з реалізації товарів чи послуг вже відбулася, до скарги потрібно прикласти документи, що підтверджують цей факт.

Адреса

01010, м. Київ, вул. Михаїла Омельяновича-Павленко
4/6, оф. 808

(044) 333-95-79

(067) 250-84-85

(050) 446-01-10

support@bookkeepertech.com

Написати нам